Zijn er vaste symptomen bij long covid?

#VoorWeinigCovid campagne. Ten behoeve van informatieverstrekking. Voor meer informatie zie www.voorweinigcovid.nl

Interview met Nienke Ipenburg, verpleegkundig specialist huisartsenzorg en lid van het #RedTeam

Cameraman/Editor: Fabio van Elswijk
Composer leader: Ernst Spyckerelle
Regisseur/Interviewer: Elles van Velzen

*Omdat ieder mens ertoe doet*

Doneren

Draagt u ons initiatief een warm hart toe en wilt u geheel vrijblijvend een financiële bijdrage leveren, dan kunt u middels onderstaande doneerknop een door u zelf te kiezen bedrag schenken.