De zoektocht van de virosolen

De zoektocht van de Virosolen

Onze speciale dank gaat uit naar Chia Chen Wang en haar collega’s van het Aerosol Science Research Center van de National Sun Yat-sen University in Taiwan voor het beschikbaar stellen van deze comics voor het voorlichten van onze Nederlandse bevolking over Aerosolen en hoe we ons hiertegen kunnen beschermen.

Voor wetenschappelijke onderbouwing door het Aerosol Science Research Center kunt u terecht op deze Science website voor het officiële paper.

Copyright: Aerosol Science Research Center, National Sun Yat-sen University, Taiwan © 2021 ASRC.
Deze publicatie mag uitsluitend worden verspreid voor educatieve doeleinden en na uitdrukkelijke toestemming van het ASRC.

Draagt u ons initiatief een warm hart toe en wilt u geheel vrijblijvend een financiële bijdrage leveren, dan kunt u middels onderstaande doneerknop een door u zelf te kiezen bedrag schenken.