Wim Schellekens; voormalig huisarts, ziekenhuisbestuurder, hoofdinspecteur IGZ en lid van het RedTeam

Weinig Covid is voor iedereen het beste.

*Minder virus = minder ziekte = minder doden.
*Minder virus = minder verspreiding = minder mutaties.
En!
*Minder virus = minder maatregelen!

Voor Weinig Covid is een spontane informatiecampagne. Een maatschappelijk initiatief en geheel op vrijwillige basis opgezet. Omdat er veel informatie rond gaat, met name via internet, is het niet meer duidelijk wat er klopt en wat niet. Helaas ontbreekt het binnen Nederland aan voldoende communicatie vanuit de officiële kanalen om mensen van bruikbare informatie te voorzien. Toch willen mensen zichzelf en hun naasten natuurlijk goed kunnen beschermen, dus is de behoefte aan meer informatie erg groot.

Voor Weinig Covid
 probeert de kloof tussen de behoefte aan informatie en de beschikbaarheid van informatie te dichten, door eerlijke en betrouwbare informatie te verzamelen op de website;  informatie vanuit experts, officiële onderzoeksrapporten en publicaties uit binnen- en buitenland. Zo kan iedereen de weg vinden naar de juiste informatie om zo goed mogelijk te leren omgaan met corona, zowel voor de korte als de langere termijn. Zodat we allemaal een veilige en blijvend open samenleving krijgen.

Samen voor elkaar!

Voor Weinig Covid – de naam zegt het al – ijvert voor zo min mogelijk viruscirculatie. Uiteindelijk is de beste bescherming tegen ziekte, verdere verspreiding en het ontstaan van mutaties gewoonweg het niet oplopen en dragen van het virus.

Voor Weinig Covid geeft eerlijke informatie over het individuele risico van besmetting en ziekte. Dit is net wat anders dan de risicobenadering van de Nederlandse overheid. Als de kabinetsboodschap is “het is veilig om” wordt niet gedoeld op uw persoonlijke risico, maar op het risico dat de maatschappij ontwricht door overlopende Intensive Cares. Wat voor u persoonlijk veilig is, is dus niet het zelfde als wat de overheid veilig vind voor de samenleving als geheel.

Wij van VoorWeinigCovid houden nauwgezet de laatste ontwikkelingen binnen de wetenschap over heel de Wereld in de gaten en volgen de richtlijnen van de WHO (Wereld Gezondheids Organisatie) die daarbij aansluiten. Van daaruit zorgen we voor een informatiecampagne voor iedereen.

Voor ons is belangrijk dat we juist ook die mensen kunnen bereiken die, door welke omstandigheden dan ook, minder toegang hebben tot informatie, of die de beschikbare informatie nog niet goed kunnen vertalen naar de praktijk of twijfelen of zij zichzelf en hun omgeving wel goed genoeg beschermen.

 

Voor Weinig Covid ziet vanuit de Wereld Gezondheids Organisatie en het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding waarschuwingen dat aerosolen een zeer belangrijke rol spelen bij de verspreiding van het virus. Dit wordt in Nederland veel te weinig benoemd en uitgelegd. Naast afstand houden en mondkapjes dragen zijn luchten/ventileren dan ook van groot belang, zeker in binnenruimtes.

Voor Weinig Covid zet zich in om mensen te helpen hun individuele risico op covid te verlagen en daarmee gezond te blijven en zo min mogelijk bij te dragen aan verdere verspreiding, waardoor de gehele samenleving blijvend veiliger is en vooral blijvend open kan zonder risico op nieuwe landelijke maatregelen.

Hiervoor hebben een zo groot mogelijk bereik nodig. Nu zijn we voornamelijk actief op sociale media, alleen daarmee missen we nog een aanzienlijk grote groep mensen. We hopen ook informatie te kunnen gaan verstrekken in bijvoorbeeld buurthuizen en dergelijken.

Voor Weinig Covid
Omdat ieder mens er toe doet

Snel delen: